Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dąbrowa

Kolorowy pasek

decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Dąbrowie

decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pracownik kompetentny                      

Domański Józef

 

Numer telefonu         

e-mail                                                  

sekretariat@ug-dabrowa.pl

Pokój nr:                                              

13

Opłata skarbowa:                            

107 zł – zwolniona w przypadku budownictwa mieszkaniowego

 

 

Podstawa prawna: art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r.,  Nr 98, poz. 1071 z późń. zm) oraz art. 50. art. 51 ust. 1 pkt. 1,2, art. 54 i art. 60 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.        Wniosek – w załączeniu

 

II. OPŁATY:

107 zł – na konto Gminy, zwolnione w przypadku budownictwa mieszkaniowego

 

III. TERMIN ODPOWIEDZI:

Od 30 do 60 dni w zależności od przedmiotu sprawy

 

IV. ORGAN ODPOWIEDZIALNY:

Wójt Gminy Dąbrowa, ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa

 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Wójta Gminy Dąbrowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

* Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są:

1) wydzielanie gruntów pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa i utrzymywanie tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, części lotniczych lotnisk oraz służących do kierowania, kontroli, nadzoru i zabezpieczania ruchu lotniczego, w tym rejonów podejść, a także łączności publicznej i sygnalizacji;

            1a) wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie;

2) budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i  energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń;

3) budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia,  przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania;

4) budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed powodzią, a także regulacja i  utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego;

5) opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

5a) ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich      obozów zagłady;

6) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych;

7) budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich;

8) poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie i składowanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą odkrywkową;

9) zakładanie i utrzymywanie cmentarzy;

9a) ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej;

9b) ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody;

10) inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach.

 

 

 

Załączniki

druk wniosku o wurunki zabudowy (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Barczykowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Daniel Grochal
Data wprowadzenia:2011-06-28 11:20:40
Opublikował:Daniel Grochal
Data publikacji:2011-06-28 13:34:42
Ostatnia zmiana:2011-06-28 13:36:08
Ilość wyświetleń:2052

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij