Zamknij okno Drukuj dokument

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 23 lipca 2007 roku (Rozbudowa działce Modernizacja oczyszczalni ścieków ARBF typ FLYGT)

Dąbrowa, dnia 2007-07-23

Znak:  DRS -7610/4/07

 

 

 

                                               Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 46 a ust. 7 pkt 4, w związku z art. 46 ust. 1 i art. 56 ust. 1, 2,3, 7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku- „PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006r  z późniejszymi zmianami; oraz art. 61 § 4 ust z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. tekst jednolity z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.

 

Zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację  przedsięwzięcia Rozbudowa działce Modernizacja oczyszczalni ścieków ARBF typ FLYGT -150 m3 + 400 m3, na działce nr 86/7 położonej w obrębie miejscowości Dąbrowa, gmina Dąbrowa,

 

 

na podstawie art. 10 oraz art. 50 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się strony niniejszego postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie, ul. Kasztanowa 16, pokój Nr 8 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

 

Otrzymują strony postępowania:

 

1.  Pracownia Inżynierii Ochrony Środowiska

      dr inż. Kazimierz Stefanowski

      ul. Bratkowa 33

      85-361 Bydgoszcz

  

 

 

Do wiadomości:

 

1. Mieszkańcy Wsi Dąbrowa

    - tablica ogłoszeń

 

2. A/A

                                                                           

 

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Barczykowski
Data wprowadzenia:2007-07-24 10:28:27
Opublikował:Marcin Barczykowski
Data publikacji:2007-07-24 10:31:05
Ostatnia zmiana:2007-07-24 10:31:05
Ilość wyświetleń:1894