Zamknij okno Drukuj dokument

Zawiadomienie o III.2011 sesji w dniu 14.01.2011r.

Dąbrowa, dnia  4 stycznia 2011 roku                                               

                                              

Zawiadamiam, że dnia 14 stycznia 2011 roku (tj. piątek ) o godz. 12:00 w sali Urzędu Gminy w Dąbrowie odbędzie się III/2011 sesja Rady Gminy w Dąbrowie.

 

Porządek posiedzenia:

1.      Otwarcie

a)     stwierdzenie quorum,

b)    przyjęcie protokółu z  I i II/2010 sesji Rady Gminy w Dąbrowie w kadencji 2010 - 2014,

c)     przedstawienie porządku obrad III/2011 sesji Rady Gminy w Dąbrowie,                                                                       

d)    wybór Sekretarza III/2011 sesji Rady Gminy w Dąbrowie.

2.       Uchwalenie budżetu gminy na 2011 rok:

a)       przedstawienie projektu budżetu gminy na rok 2011,

b)      przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o projekcie budżetu gminy na rok 2011,

c)       przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżecie gminy na rok 2011

d)      przedstawienie opinii pozostałych komisji stałych rady o projekcie budżecie gminy na rok 2011,

e)       dyskusja,

f)        podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na rok 2011.

3.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Dąbrowa na lata 2011 – 2017.

4.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na 2011 rok.

5.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Dąbrowie.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy w Dąbrowie Nr XXXV/ 215/2010 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Dąbrowa”

7.       Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2011 rok.

8.       Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok.

9.       Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na ostatniej sesji.

10.   Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

11.   Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania. 

12.  Sprawy bieżące.

13. Zakończenie.                                                                                                                                    

                                                                                                            Przewodnicząca

                                                                                                          Rady Gminy w Dąbrowie

 

                                                                                                            /Emilia Żmudzińska/

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Emilia Żmudzińska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Daniel Grochal
Data wprowadzenia:2011-01-14 12:29:10
Opublikował:Daniel Grochal
Data publikacji:2011-01-14 12:29:48
Ostatnia zmiana:2011-01-14 12:30:36
Ilość wyświetleń:2189