Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o pomocy de minimis

Zgodnie z opublikowanym w dniu 20.08.2020 r. w Monitorze Polskim, obwieszczeniem z dnia 13 sierpnia br., w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza, na podstawie art. 31a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu...

Zatrzymaj banner przewijany
Urząd Gminy w Dąbrowie jest czynny codziennie od godziny 7:30 do godziny 15:30::Urząd Gminy w Dąbrowie jest czynny codziennie od godziny 7:30 do godziny 15:30::